​Styrk fundamentet for projektledelsen

QP Modellen

Styrk fundamentet for projektledelsen

QP Modellen er fundamentet for projektledelsen og hjælper projektlederen med at opnå projektets gevinster. Alle data er lagret elektronisk. Du kan frit søge i mødereferater og dokumenter, lave statistik over data og nemt få konklusionerne.

QP Modellen giver

  • Projektejeren overblik over status for samtlige projekter
  • Projektlederen overblik over sit projekt
  • Projektdeltageren overblik over sine opgaver

QP Modellen er hurtig at implementere til en brugervenlig løsning. En løsning der tilpasses dit behov for processer, projektledelsesmetoder og best practice. Du kan selv udvide QP Modellen. Start i det små og udvid efterhånden som behovet opstår.

QP Modellens processer er

Projektledelse

  • Sikrer at du får planlagt hvilke projektledelsesmetoder, leverancer, kompetencer og best practice, der er nødvendige for at dit projekt kan opnå gevinsterne.


Registrere data

  • Sikrer at fremdriften i projektet registreres og at milepæle, arbejdspakker, beslutning m.v. er dokumenteret.


Rapportere status

  • Online status af fremdriften i projektet og aktuelle udfordringer.


Projektportefølje

  • Giver projektejer overblik over samtlige projekter og grundlag for at prioritere ressourcerne og indsatsen.


Erfaring

  • Gør dine erfaringer til viden og brug den i fremtidige projekter som best practice.

QP modellen systematiserer og strukturerer projektarbejdet og gør det muligt for projektlederen at spare tid og koncentrere sig om de vanskelige opgaver.

Brugerne af QP Modellen får adgang til best practice og vil derfor altid anvende sidste ny viden og de sidste nye skabeloner.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com