​Styrk fundamentet for et succesfyldt projekt

QP Modellen, PRINCE2

Styrk fundamentet for et succesfyldt projekt


QP Modellen, PRINCE2 er fundamentet, når organisationen bruger PRINCE2 som styringsmodel.

QP Modellen, PRINCE2 giver

  • Projektejeren overblik over status for samtlige projekter
  • Projektlederen overblik til at kunne styre og rapportere fra sit projekt
  • Teamlederen overblik over sine og gruppens arbejdspakker


QP Modellen, Prince2 er hurtig at implementere, og du får hurtigt en brugbar løsning. Et fleksibelt system, som I hurtigt selv kan udvide. Start i det små og udvid løbende efterhånden som behovet opstår og flere processer inddrages.

Du kan derfor nemt og frit søge i mødereferater og dokumenter, og derved spare tid, ligesom du kan lave statistik over data og nemt få konklusionerne.

Den gør det nemt at overholde principperne og rapportere til styregruppen. Al information og data i projektet samles og registreres elektronisk.

Præprojekt

  • Sikrer en god start, når projektgrundlaget med krav og strategier er på plads for projektet.


Initeringsfase

  • Planlægger og igangsætter projektet


Leverancer/faser

  • Giver online status for fremdriften i projektet


Postprojekt

  • Giver en vurdering af projektets udbytte og opsamler erfaring og best practice

QP modellen, PRINCE2 systematiserer og strukturerer projektarbejdet.

Brugerne af QP Modellen, PRINCE2 får adgang til best practice og vil derfor altid anvende sidste ny viden og skabeloner.

Den kan anvendes i virksomheder med både stor og lille projektmodenhed.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com