​Få overskud til bedre projektledelse

Kompetence

Mere kompetence giver overskud til bedre projektledelse


Behov
Virksomheder, der ønsker større værdi af projektarbejdet og lægger vægt på projektlederens evne til at styre og lede projekter, har behov for at give alle, der er involveret i projektarbejdet, de bedste kompetencer i projektarbejdet.

Jo, større kompetence projektejere, projektledere og projektdeltagere har, jo, bedre forstår de hinanden og jo, bedre arbejder de sammen.

Udbyttet
Den øgede kompetence opøver evnen og kunnen til at

 • reflektere over hændelser og begivenheder i projektet samt deres indstilling til at lede og styre sit projekt på en personlig måde
 • planlægge, gennemføre, følge op og afslutte projekter
 • opsamle og anvende erfaringer fra tidligere projekter i nye projekter og blive bedre og bedre
 • vælge den rigtige projektledelsesmetode og tilpasse den til det aktuelle projekt
 • få fælles sprog og begrebsverden
 • bruge hinandens stærke sider og hjælpe hinanden med de svage
 • se helheden i projektet, være på forkant med udviklingen og træffe de beslutninger, der gavner projektet mest
 • søge allierede og forankrer projektet hos topledelsen, kunden, samarbejdspartnere og deltagerne.

Kompetencen

 • Metoderne sikrer, at projektet gennemføres kvalificeret og ordentligt. Kunsten består i at projektlederen vælger de rette metoder og fremgangsmåder, så projektet gennemføres så effektivt som muligt. Projektlederens kendskab til metoderne er afgørende for at kunne vælge de rigtige og anvende dem hensigtsmæssig.
 • Erfaring med anvendelse af metoderne har stor betydning for hvordan man bruger dem og hvilket udbytte man får. Erfaring fra forskellige typer projekter under forskellige omstændigheder er værdifuld for projektlederen.
 • Ledelse er projektlederens evne til at lede et projekt og til at afpasse sin adfærd efter situationen. Projektlederen bør kunne reflektere over begivenheder og deltagernes stærke og svage sider. Ledelse er også at være opmærksom på, hvor forbedringer er påkrævet både vedr. samarbejdet, men også vedr. projektprocesserne.

Kurser

 • Vi har standard kurser, som baserer sig på IPMA, PMI, ISO 21500 og PRINCE2. Vi tilpasser et kursusforløb til det aktuelle behov kunderne har for at opnå det størst mulige udbytte. Alle kurser er interaktive med teori, cases, praktik og gruppearbejde.
 • Vi anvender kurser og praktik, hvor teorien anvendes på praktiske eksempler som midler til for øge kompetencen.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com