​Skab varige forandringer

Implementering

Implementeringen der skaber varige forandringer

Mange forandringer bliver aldrig effektive, fordi organisationen ikke er moden, brugerne er ikke ændringsparate og virksomhedens mål og strategi for forandringen er ikke entydig. Mange giver op undervejs, fordi det bliver uoverskueligt, når modstanden bliver for stor.

En forandring som følge af indførelse af en projektledelsesmodel medfører behov for integration af nye rutiner i organisationen for at få det fulde udbytte af modellen.

En struktureret implementeringsproces, tilpasset virksomhedens aktuelle situation, sikrer at forandringen af rutinerne giver varige forbedringer for virksomheden, organisationen og brugerne – og dermed værdi.

Undersøge modenhed og vision
- Man skal kende organisationen og brugerne inden en projektmodel implementeres. Derfor foretager vi en modenhedsanalyse og vurderer i hvilket omfang de eksisterende projektprocesser og metoder er implementeret i organisationen. Dernæst afklares organisationens visioner.

Planlægge forbedringer af projektarbejdet
- Man planlægger virkemidlerne, der skal anvendes i implementeringen, herunder ledelsen og omfanget af de forbedringer, der skal implementeres.

Involvere brugerne i implementeringen
- Man planlægger implementeringsmetoderne i samarbejde med brugerne og gennemfører workshops, træningssessioner m.v. Herefter følger man op på brugernes forståelse og accept af forandringen.

Forbedre gevinsterne
- Man følger på effekten af implementeringen og måler om gevinsten er nået. Vi kommer én gang årligt, hvor vi i fællesskab vurderer gevinsterne og fremtidige muligheder.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com