​Forøg din viden om projektledelse

Kursus i Prince 2

Målgruppe

Kurset er for projektledere, projektdeltagere og styregruppemedlemmer, der ønsker en grundlæggende viden om Prince2.

Formål
Formålet med undervisningen er at øge deltagernes projektledelseskompetencer og gøre dem til endnu bedre projektledere, projektdeltagere og styregruppemedlemmer, samt at udvikle projektledelsen på basis af Prince2.

Mål
Målet er at give deltagerne kendskab og forståelse for Prince2 projektledelsesmetoder, så de har de bedste forudsætninger for at anvende QP Modellen i Prince2 version samt til at løse deres projektopgaver mere effektivt. Forberedelse til Prince2 Foundation.

Kursusform
Undervisningsformen er interaktiv med teori, cases, gruppearbejde, refleksion og læring. Der er lagt vægt på indlæring af konkrete metoder og værktøjer, som kursusdeltagerne arbejder med i relation til eget projekt.

Indhold

 1. Introduktion til Prince2
 2. Prince2's temaer
  • Business case
  • Organisation
  • Kvalitet
  • Planlægning
  • Risiko
  • Ændringer
  • Fremdrift
 3. Prince2 processer
  • Start af et projekt
  • Ledelse af et projekt
  • Initiering af et projekt
  • Styring af en fase
  • Styring af produktleverancer
  • Ledelse af en faseovergang
  • Afslutning af et projekt
 4. Tilpasning af Prince2 til projektmiljøet
 5. Produktbeskrivelser
 6. Roller og ansvar
 7. Produktbaseret planlægning

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet:
 • Lærebog: ”Prince2 – Projektledelse med succes”, OGC 2009
 • PowerPoints slides og noter

Underviser
Seniorkonsulent Mikkel Lundstrøm, QP Consult ApS

Varighed
Undervisningen har en samlet varighed på 4 dage fordelt med 1 dags fælles introduktion for alle, 2 ½ dage for projektledere og projektdeltagere, ½ dag for styregruppemedlemmer.

Tid og sted
Kurset afvikles efter nærmere aftale om tid og sted.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com