​Forøg din viden om projektledelse

Kursus i Kompetent projektledelse

Udbyttet af kurset

Kurset sætter dig i stand til professionelt og kompetent at planlægge og styre projekter, så du opnår både projektets mål og dets nytteværdi.
Du får et kompetenceløft ved styrkelsen af din metode- og adfærdskompetence, så du kan varetage ledelsen af projekter med en vis kompleksitet.
Du opnår en projektledelseskompetence, som forbereder dig til en evt. IPMA certificering på D- eller C-Niveau.

Kursets mål
Du vil efter kurset være i stand til at

 • Forberede og planlægge et projekt
 • Analysere projektet og dets omgivelser
 • Forestå planlægning af et projekt
 • Opstille en projektorganisation
 • Planlægge og styre økonomi, indkøb, ressourcer, kvalitet og kommunikation i et projekt
 • Følge op på projektet, herunder vurdere fremdriften af det
 • Gennemføre projekter mere effektivt
 • Anvende projektledelsesmetoderne i din dagligdag

Kurset henvender sig til
Projektledere og kommende projektledere, der ønsker et kompetenceløft og som har et års erfaring eller mere med håndteringen af projekter enten som projektleder eller som projektdeltager.
Kurset er ikke branche specifikt, og er derfor relevant for både leverance-, produktudviklings-, forandrings- og politiske projekter.

Kursusform
Undervisningen er baseret, at deltagerne

 • Arbejder i grupper både i undervisningsmodulerne og i praktikperioderne
 • Afprøver metoder og værktøj i eget projekt
 • Veksler mellem teori og praktik, mellem refleksion og læring, og mellem gruppearbejde og cases
 • Bliver coached ved fremlæggelser i plenum

Inden kursusstart bedes du beskrive et projekt, du arbejder på i øjeblikket. For deltagere, der ikke har et relevant projekt, stiller QP Consult ApS et projekt til rådighed.

Kursusindhold
Undervisningen består af tre undervisningsmoduler og fire praktikperioder.

Inden kursusstart bedes deltagerne beskrive det projekt, de arbejder på i øjeblikket. For deltagere, der ikke har et relevant projekt, stiller QP Consult ApS et projekt til rådighed.

Undervisning     Kursusindhold

Praktikperiode  1 Beskriv projektopgave

1 måned             Beskriv projekterfaringer

I Praktikperiode 4 tilbydes en gratis konsultationstime, hvor vi gør status over opnåede projektledelseskompetencer og vi planlægger hvilke tiltag, der kan fremme din udvikling.

Det forventes, at hver du bruger ca. 10 timer til projektarbejde i praktikperioderne 2 og 3.

Undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet består af

 • ’Power i projekter og porteføljer’ af John Ryding Olsson og Mette Lindegaard Attrup
 • Kompetencer i projektledelse udgivet af Dansk Projektledelse
 • Kompendiemappe af John Thomsen og Per Frank Povlsen

Undervisere
John Thomsen, seniorkonsulent, ingeniør, QP Consult ApS,
Per Frank Povlsen, chefkonsulent, civiløkonom, PFProjects,

Tidspunkt
Ved virksomhedsinterne kurser afholdes kurset efter aftale.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com