​Bidrag til organisationens overlevelse

​Videndeling

Videndeling sikrer virksomhedens overlevelse og konkurrencedygtighed.

Behov

Når gode medarbejdere forlader virksomheden tager de deres viden og erfaring med sig. Det kan være dyrt, hvis man ikke har gjort noget for at samle dem op, at skulle gøre de samme erfaringer igen. Der er en potentiel risiko for at projektledere begår de samme fejl, som andre projektledere før dem. Det kan være en dyr læring for virksomheden, hvis ledelsen ikke prioriterer og bakker op om erfaringsopsamling og videndeling og sikrer, at det er muligt for projektledere systematisk at udveksle erfaringer.

Udbytte

Videndeling baseret på erfaringsopsamling i virksomheden vil reducere behovet for kurser og konsulenter. Man bruger den gratis viden, der findes i virksomheden og etablerer en videndelingsproces. En videndelingsproces vil sikre at nye medarbejdere hurtigere bliver integreret i virksomheden og nyttiggøre deres egen viden med virksomhedens.

Løsning

  • Etabler et projektledernetværk, hvor erfaringer udveksles åbent og ærligt
  • Etabler en proces med aktiviteter og ansvarlige, der viser hvorledes erfaringer opsamles, bearbejdes, distribueres og nyttiggøres

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com