​Få mere projektledelse for pengene

​Værdiskabende projektledelse

​Brug projektledelsen til at skabe mere værdi i projektet.

Projektledelsen er en måde at fremme flowet i projekterne, skabe mere kvalitet og kundetilfredshed på.

Værdien skabes først og fremmest gennem projektdeltagerne, idet det er dem der skaber værdien i projektet.

Projektlederen skaber værdi i projektledelsen ved at

 • Lede og motivere deltagerne
 • Løse de opståede konflikter hos projektdeltagerne og andre interessenter
 • Give feedback til projektdeltagerne, så de forstår budskabet
 • Skabe en projektkultur, der fremmer samarbejdet
 • Samarbejde lige godt med alle interessenterne

Resultatet af værdiskabende projektledelse er, at projektdeltagerne

 • Får indsigt i projektets formål, mål og omfang
 • Får klarhed over projektets processer og leverancer
 • Er motiveret til at yde den nødvendige indsats
 • Opnår den tilsigtede læring og kompetenceløft
 • Deler viden mellem sig
 • Får klarhed over roller og opgaver i projektet

Resultatet af værdiskabende projektledelse er, at virksomheden opnår

 • Accept og opbakning fra interessenterne
 • Tilfredshed blandt projektdeltagerne
 • Fremdrift og tilpasning til ændrede forhold
 • Synergi til andre projekter

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com