​Giv projekterne et serviceeftersyn

Projektrevision

​Giv projekterne et serviceeftersyn og skab fornyet energi i projektarbejdet.


Giv projektejeren/styregruppen et retvisende billede af projektet.

Det sker ofte, at projektejeren/styregruppen ser et nødlidende projekt, som de ikke selv har tid til at undersøge grundigt. Det kan være et internt projekt, men det er ofte projekter hos leverandører og entreprenører, der er i søgelyset.

En projektrevision ser fremad og fokuserer på forhold, der kan og skal gøres noget ved. Det gælder tidsplaner, budgetter, kvalitetsplaner, risikoanalyser m.v.

En projektrevision foregår ved at en facilitator/auditor sparrer med projektlederen om projektets aktuelle situation og sammen vurderer de hvilke tiltag og evt. korregerende handlinger, der bør sættes iværk.

En projektrevision er et supplement til styregruppemøder og leverandør audit – ikke en erstatning, idet man går dybere ned i projektet og afdækker potentielle risici på et tidligt tidspunkt.

Styregruppen får et værktøj til at afdække risici, vurdere risici, håndtere risici og evaluere effekten af handlingen.

Få et helhedsbillede af projektet inden du prioriterer dets opgaver.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com