​Få et reelt billede af virkeligheden

Projektmodenhed

Få en faktuel måling af implementering af projektprocesserne.

Behov

Virksomheden har behov for en måling, der viser i hvilken grad den har behov for at optimere og effektivisere projektprocesserne og hvor behovet er størst. Målingen hjælper ved prioriteringen af indsatsen, så denne kan optimeres.

Projektmodenhed er en metode til at kortlægge, forstå og forbedre virksomhedens konkurrencekraft.

Udbyttet

Det er vigtigt for virksomhedens konkurrencekraft, at projektledelsesprocesserne er indarbejdet og bliver fulgt. Effektive processer er naturlige at følge, derfor er det vigtigt at gøre processerne naturlige og understøtte dem med undervisning, værktøjer og dokumentation, tilpasset projektkulturen.

Gode implementerede projektprocesser hjælper virksomheder og fremmer konkurrencekraften i en global verden, hvor der er rift om kvalificerede medarbejdere.

Løsning

Gennemfør en projektmodenhedsvurdering med en analyse og vurdering af projektprocesserne. Alle der er involveret i projektarbejdet bør deltage for at få et sandfærdigt billede af i hvilken grad projektprocesserne er implementeret. Resultatet suppleres med interviews af nøglepersonerne samt en workshop, hvor der en handlingsplan aftales.

Anvendes projektmodenhed systematisk en gang om året vil virksomheden til stadighed vide, hvor den er i forhold til sit ønskede niveau. Den vil højne forskellige virkemidler og tiltag, fordi man løbende måler effekten af tiltagene.

QP Consult ApS    l    Tofteledet 7, 2730 Herlev    l    +45 2282 9814    l    info@qpconsult.com    l    www.qpconsult.com